Firma "J. Karasiński" istnieje od 1978 roku i zajmuje się produkcją sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych. Wszystkie wyroby posiadają preferencje przy udzielaniu zamówień publicznych gdyż wykonane są w 100% z surowców pochodzenia krajowego.

     Obrót wyrobami odbywa się na podstawie Świadectw Dopuszczenia do Obrotu wydanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie.
stat4u